Materiały

Zapraszamy Państwa do przesyłania materiałów – artykułów, scenariuszy zajęć, recenzji, itp. – na adres email Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: sekretariat@godn.eu

Otrzymane materiały mają szanse być opublikowane w Gdyńskim Kwartalniku Oświatowym.

Ważne: wraz z materiałami do publikacji prosimy o przesłanie oświadczenia o prawach autorskich.

 

Gdyński Kwartalnik Oświatowy

  1. Gdyński Kwartalnik Oświatowy nr 1 (57) 2019
  2. Gdyński Kwartalnik Oświatowy nr 1 (2) 2020

Publikacje

Inne