Materiały

Zapraszamy Państwa do przesyłania materiałów – artykułów, scenariuszy zajęć, recenzji, itp. – na adres email: J.Olewinska@godn.eu.

Materiały prosimy przesyłać w formacie .doc/.docx (Microsoft Word), w formie do edycji treści. Wszelkie obrazy/wykresy/grafy składające się z kilku elementów prosimy pogrupować w jeden obraz. Pomoże to uniknąć przesuwania się poszczególnych elementów podczas edycji pliku.

Prosimy również o umieszczenie imienia i nazwiska, autora publikacji, stanowiska oraz nazwy szkoły bezpośrednio pod tytułem tejże publikacji.

 

Ważne: wraz z materiałami do publikacji prosimy o przesłanie oświadczenia o prawach autorskich.

 

Gdyński Kwartalnik Oświatowy

  1. Gdyński Kwartalnik Oświatowy nr 1 (57) 2019
  2. Gdyński Kwartalnik Oświatowy nr 1 (2) 2020
  3. Gdyński Kwartalnik Oświatowy nr 2 (3) 2020

Materiały do pobrania:

Funkcja liniowa

1. Wykres funkcji liniowej

2. Własności funkcji liniowej

3. Równanie prostej na płaszczyźnie

4. Współczynnik kierunkowy prostej

5. Warunek prostopadłości prostych

6. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych

7. Funkcja liniowa w zadaniach z parametrem

8.Funkcja liniowa na egzaminie maturalnym

 

4. Gdyński Kwartalnik Oświatowy nr 3 (4) 2020

Materiały do pobrania:

Planimetria

1. Miary kątów w trójkącie

2. Trójkąty przystające

3. Twierdzenie Talesa

4. Wielokąty podobne

5. Trójkąty podobne

6. Pola wielokątów podobnych

7. Twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie

8. Własności figur na egzaminie maturalnym

Funkcja kwadratowa

1. Wykres funkcji y=ax2

2. Przesunięcie wykresu funkcji y=ax2 o wektor

3. Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej

Publikacje

Inne