Anna Drotlew

Doradca metodyczny z matematyki z zakresu szkoły ponadpodstawowej

Pełnione funkcje:

  • Egzaminator egzaminu ósmoklasisty
  • Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki
  • Trener w Międzynarodowym Programie Kreatywności „Destination Imagination”
  • Trener w Międzynarodowym Konkursie Kreatywności „Odyseja Umysłu”

Zakres prowadzonych zajęć:

  • doradztwo z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji,
  • doradztwo z zakresu metod aktywizujących rozwijających kreatywności wśród uczniów
  • doradztwo z zakresu analizy i wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych

Umów się na bezpłatną, osobistą lub tele/video konsultację za pomocą poniższego formularza

Zacznij od wyboru kategorii.

Szkolenia prowadzone w najbliższym czasie: